Educare is a peer-reviewed journal published regularly at the Faculty of Education and Society, Malmö University, Sweden since 2005. Educare publishes a wide range of research in education and educational sciences with particular interest in the Nordic and Baltic region. The journal constitutes a research forum for faculty, practitioners and policy makers.

No 1 (2018): Artiklar

EDUCARE är en sakkunniggranskad tidskrift som finns vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola. Dess ambition är att publicera artiklar från det breda fält som utgör det som benämns som utbildningsvetenskap. EDUCARE publicerar även specialnummer kring aktuella teman inom det utbildningsvetenskapliga fältet. Detta nummer, EDUCARE 2018:1,består av åtta artiklar med stor spännvidd inom det utbildningsvetenskapliga området.


Trevlig läsning
Jonas Qvarsebo

Published: 2018-04-06

View All Issues