En tidskrift utgiven av Centrum för akademiskt lärarskap (AKL) vid Malmö universitet.

Välkommen till
Journal of Teaching and Learning in Higher Education at Malmö University

En helt ny tidskrift för anställda och studenter vid Malmö universitet!
Släpper sitt premiärnummer under höstterminen 2018!

Skicka gärna in bidrag!
För att ha möjlighet att komma med i första numret behöver vi ha ditt bidrag senast den 15 november.
Därefter kommer bidrag att behandlas löpande för att eventuell publicering i nummer som följer.

Mer information hittar du här på hemsidan.