Aesthetics, learning and education – a reflection

Main Article Content

Ann-Mari Edström

Article Details

How to Cite
Edström, A.-M. (2019). Aesthetics, learning and education – a reflection. Educare, (2), 1–5. https://doi.org/10.24834/educare.2019.2.1
Section
Position Papers

References

Biesta, G. (2014). The Beautiful Risk of Education.Paradigm Publish-ers: Boulder, CO. https://doi.org/10.4324/9781315635866 DOI: https://doi.org/10.4324/9781315635866

Bornemark, J. (2018). Det omätbaras renässans. Stockholm: Volante.

Carlgren, I. (2015). Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos.

Edström, A-M. (2006). Att forska om lärande i konst. Pedagogisk forskning i Sverige,11(3) 195-213.

Kristeller, P. O. (1951/1996). Konstarternas moderna system: En studie i estetikens historia. Skriftserien Kairos nr 2, Kungl. Konsthögskolan. Stockholm: Raster förlag.

Lindgren, M. (2006). Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioner i samtal med lärare och skolledare. Avhandling. Göteborg: Göteborgs universitet.

Lindgren, M., Ericsson, C. (2013). Diskursiva legitimeringar av estetisk verksamhet i lärarutbildningen. Educare -Vetenskapliga skrifter, 2013(1) 7-40.

Rolf, B. (2001). Interna metodfrågor och vetenskaplig externalisering.Paper.

Torgersen, K. (2007).Unspoken truths. About aesthetics in Swedish schools. Licentiate thesis. Luleå University of Technology, Dept of Education, 2007:24.