Systemic Leadership in Nordic Kindergartens A Scoping Review

Main Article Content

Johanna Birkeland
Øyvind Glosvik
Wenche Aasen

Abstract

This is a scoping review of peer-reviewed journal articles within Nordic Early Childhood Education and Care research from 2014 to 2020. We aim to explore if and how the concept of systemic leadership is employed within Nordic research on kindergartens. Forty-two studies were included. The results show the study types, methods and informants used. Based on a qualitative content analysis, six dominating leadership perspectives were identified in the studies. These can be briefly described as: 1) leadership mirroring the outside world, 2) leadership as a collaborative process among humans, 3) hybrid leadership between solo and distributed, 4) shared formal leadership, 5) leadership as organizational learning and development, and 6) leading in the professional context. These approaches consider the ways in which systemic leadership is employed and they highlight the collective and relational dynamics of leadership beyond the individual leader. Despite a growing body of research, there remains a need for further theoretical and quantitative investigations, and studies that focus on staff without pedagogue education as informants.

Article Details

How to Cite
Birkeland, J., Glosvik, Øyvind, & Aasen, W. (2021). Systemic Leadership in Nordic Kindergartens. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (4), 114 - 163. https://doi.org/10.24834/educare.2021.4.5
Section
Articles
Author Biographies

Johanna Birkeland, Western Norway University of Applied Sciences

Postdoctor, KINDknow - Kindergarten Knowledge Centre 

Øyvind Glosvik, Western Norway University of Applied Sciences

Professor, Western Norway University of Applied Sciences/KINDknow - Kindergarten Knowledge Centre 

Wenche Aasen, Western Norway University of Applied Sciences

Associate Professor, Western Norway University of Applied Sciences/KINDknow - Kindergarten Knowledge Centre

References

Aasen, W. (2018). Teamledelse i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.
Aasen, W. & Birkeland, J. (2018). Lengselen etter barnehagekunnskap: Når erfarne assistenter ønsker å bli barnehagelærere. Nordisk Tidsskrift for Pedagogikk og Kritikk, 4, 119-135. https://doi.org/10.23865/ntpk. v4.971
Ang, L. (2012). Leading and Managing in the Early Years. Educational Management, Administration & Leadership, 40(3), 289-304. https://doi.org/10.1177%2F1741143212436960
Arksey, H. & O’Malley, L. (2005). Scoping Studies: Towards a Methodological Framework. International Journal of Social Research Methodology 8(1), 19-32.
https://doi.org/10.1080/1364557032000119616
Bell, F. (2011). Connectivism: Its Place in Theory-Informed Research and Innovation in Technology-Enabled Learning. International Review of Research in Open and Distance Learning, 12(3), 98-118. https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i3.902
Birkeland, J. & Ødegaard, E. E. (2019). Hva er verdt å vite om observasjon i dagens barnehage? Metodologi i endring mellom tradisjon, ny vitenskap og personlig kunnskap. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(2-3), 108-120. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-08
Bjarnadóttir, A. & Guðmundsdóttir, S. (2016). Managerial qualities preferred by long-tenured employees at a SME in Iceland. Journal of International Business and Economics 16(3), 27-32. http://dx.doi.org/10.18374/JIBE-16-3.3
Bolden, R., Gulati, A., & Edwards, G. (2020). Mobilizing Change in Public Services: Insights from a Systems Leadership Development Intervention. International Journal of Public Administration, 43(1), 26-36, https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1604748
Brodin, J. & Renblad, K. (2014) Reflections on the Revised National Curriculum for Preschool in Sweden – interviews with the heads. Early Child Development and Care, 184(2), 306-321, https://doi.org/10.1080/03004430.2013.788500
Bronfenbrenner, U. (1979). Contexts of child rearing: Problems and prospects. American Psychologist, 34(10), 844-850. https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.844
Bronfenbrenner, U. (1989). Ecological systems theory. Annals of Child Development, 6, 187-249.
Bøe, M. (2016). Pedagogisk ledelse og barnehagen som lærende organisasjon. Barn, 34(3), 53-68.
Bøe, M. & Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket» - Refleksjon i praksis i personalledelse. Norsk pedagogisk tidsskrift, 99(5), 351-361. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-2987-2015-05-04
Bøe, M. & Hognestad, K. (2016). Care as Everyday Staff Leadership, Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 329-343. https://jecer.org/wp-content/uploads/2016/12/Boe-Hognestad-issue5-2.pdf
Børhaug, K. & Lotsberg, D. Ø. (2014). Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 7. https://doi.org/10.7577/nbf.628
Børhaug, K., Brennås, H. B., Fimreite, H., Havnes, A., Hornslien, Ø., Moen, K. H., Moser, T., Myrstad, A., Steinnes, G. S., & Bøe, M. (2018). Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Byrkjeflot, H. (2015). Ledelse på norsk: Motstridende tradisjoner og idealer. In: S. Einarsen & A. Skogstad (Eds.), Ledelse på godt og vondt: Effektivitet og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget.
Campbell, A. (1991). Brief Case: Strategy and Intuition – A Conversation with Henry Mintzberg, Long Range Planning, 24, 108–110.
Carson, P. P. (2001). Book Reviews: Systemic Leadership: Enriching the Meaning of our Work Kathleen E. Allen & Cynthia Cherrey, The University Press of America, 2000. Journal of Leadership Studies, 7(4), 100-102. https://doi.org/10.1177/107179190100700409
Castellani, B. (2018). Map of the Complexity Sciences Art & Science Factory. Retrieved from https://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html.
Cheyney-Collante, K. & Cheyney, M. (2018). Early childhood leadership: A photovoice
exploration. The Qualitative Report, 23(9), 2151-2180. Retrieved from
https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol23/iss9/9
Cooper, J. C. (990). Taoism: The way of the mystic. Wellingborough, UK: Aquarian Press.
Dons, C. F. & Mørreaunet, S. (2019). Om å lede aksjoner i en lærende barnehage. In: S. Mørreaunet, K-Å. Gotvassli, K. H. Moen & E. Skogen (Eds.). Ledelse av en lærende barnehage. Bergen: Fagbokforlaget.
Downes, S. (2008). An Introduction to Connective Knowledge. In: T. Hug (Ed.), Media, Knowledge & Education – Exploring new Spaces, Relations and Dynamics in Digital Media Ecologies. Innsbruck University Press.
Döös, M. (2015). Together as One: Shared Leadership Between Mangers. International journal of Business and Management 10(8), https://doi.org/10.5539/ijbm.v10n8p46
Döös, M. & Wilhelmson, L (2019). Att förändra organisatoriska förutsättningar: Erfarenheter av att införa funktionellt delat ledarskap i skola och förskola. Arbetsmarknad & Arbetsliv 25(2), 46-66.
Eik, L. T., & Steinnes, G. S. (2019). Systematikk eller tilfeldighet? Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(02-03), 145-158. https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-05
Einarsdottir, J. (2013). Early childhood teacher education in the Nordic countries, European Early Childhood Education Research Journal, 21(3), 307-310. https://doi.org/10.1080/1350293X.2013.814321
Eriksson, A., Svensson, A.-K., & Beach, D. (2019). Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy. Educare - Vetenskapliga skrifter, 3, 87- 112. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.6
European Commission/EACEA/Eurydice (2019). Key Data on Early Childhood Education and Care in Europe – 2019 Edition. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union. kd_ecec_2019_report_en.pdf (europa.eu)
Gotvassli, K.-Å., Haugset, A. S., Johansen, B., Sivertsen, H. & Nossum, G. (2012). Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving. https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/forskning_og_statistikk/rapporter/kompetansebehov_barnehage_rapport2012.pdf
Fang, T. (2011). Yin Yang: A New Perspective on Culture. Management and Organization Review 8(1), 419-428. https://doi.org/10.1111/j.1740-8784.2011.00221.x
Fimreite, H. & Fossøy, I. (2018). Kunnskap i endring. Kollegaveiledning som innfallsvinkel til utvikling av lærande barnehagar. Nordic Studies in Education, 38(01), 52-66. https://doi.org/10.18261/issn.1891- 5949-2018-01-05
Framework Plan for Kindergartens (2017). Oslo: Norwegian Directorate for Education and Training.
Gotvassli, K.-Å., Haugset, A. S., Johansen, B., Sivertsen, H., & Nossum, G. (2012). Kompetansebehov i barnehagen. En kartlegging av eiere, styrere og ansattes vurderinger i forhold til kompetanseheving. https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/forskning_og_statistikk/rapporter/kompetansebehov_barnehage_rapport2012.pdf
Gradovski, M. & Løkken, I. (2015). Chronotopic Thresholds, Reflection, and Transformation of Supervision Experiences for Preschool Assistants in Norwegian Preschools. International Journal of Early Childhood, 47, 331–345. https://doi.org/10.1007/s13158-015-0137-x
Granhof Juhl, A. & Molly-Søholm, T. (2011). Systemisk ledelse i praksis: en empirisk undersøgelse. In: S. Willert, NI. Stegeager, & T. Molly-Søholm (Eds.), Systemisk ledelse: Teori og praksis, 29-46. Samfundslitteratur.
Grennes, T. (2012). På jakt etter en norsk ledelsesmodell. Magma, 4/2012, 51-59.
Halttunen, L. (2017). Whose culture? Monolithic cultures and subcultures in earlychildhood settings. Journal of Early Childhood Research, 15(1), 73-82. https://doi.org/10.1177%2F1476718X15579742
Halttunena, L., Waniganayake, M., & Heikka, J. (2019) Teacher Leadership Repertoires in the Context of Early Childhood Education Team Meetings in Finland, Journal of Early Childhood Education Research Volume 8(1), 143-161. https://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2019/10/Halttunen-Waniganayake-Heikka-issue8-1.pdf
Hansen, L.S. (2018). Data- and research-informed improvement work in ECEC. Journal of Educational Leadership, Policy and Practice, 3(1), 78-81. https://www.exeley.com/exeley/journals/journal_of_educational_leadership_policy_and_pract/33/1/pdf/10.21307_jelpp-2018-007.pdf
Havnes, A. (2018). ECEC Professionalization – challenges of developing professional standards, European Early Childhood Education Research Journal, 26(5), 657-673. https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1522734
Heikka, J. (2013). Enacting Distributed Pedagogical Leadership in Finland: Perceptions of Early Childhood Education Stakeholders. In: E. Hujala, M. Waniganayake, & J. Rodd (Eds.) Researching Leadership in Early Childhood Education, 255-273. Tampere: Tampere University Press. https://ilrfec.org/wp-content/uploads/sites/67/2014/01/art_14Heikka.pdf
Heikka, J., Halttunen, L., & Waniganayake, M. (2016). Investigating Teacher Leadership in ECE Centres in Finland, Journal of Early Childhood Education Research, 5(2), 289-309. https://jecer.org/investigating-teacher-leadership-ece-centres-finland/
Heikka,J., Halttunen, L., & Waniganayake, M. (2018). Perceptions of early childhood education professionals on teacher leadership in Finland, Early Child Development and Care, 188(2), 143-156. DOI: 10.1080/03004430.2016.1207066
Hognestad, K. & Bøe, M. (2014). Knowledge Development through Hybrid Leadership Practices. Journal of Nordic Early Childhood Educational Research, 8. https://doi.org/10.7577/nbf.492
Hujala, E. (2004). Dimensions of leadership in the childcare context. Scandinavian Journal of Educational Research 48(1), 53-71. https://doi.org/10.1080/0031383032000149841
Hujala, E., Eskelinen, M., Keskinen, S., Chen, C., Inoue, C., Matsumoto, M., & Kawase, M. (2016). Leadership Tasks in Early Childhood Education in Finland, Japan, and Singapore, Journal of Research in Childhood Education, 30(3), 406-421. https://doi.org/10.1080/02568543.2016.1179551
Håkansson, J. (2019): Leadership for learning in the preschool: Preschool managers’ perspectives on strategies and actions in the systematic quality work. Educational Management Administration & Leadership, 47(2), 241-258 https://doi.org/10.1177/1741143217732794
Kangas, J., Venninen, T., & Ojala, M. (2016). Distributed leadership as administrative practice in Finnish early childhood education and care. Educational Management Administration & Leadership, 44(4), 617-631. https://doi.org/10.1177/1741143214559226
Karila K. & Kinos J. (2012) Acting as a Professional in a Finnish Early Childhood Education Context. In: L. Miller, C. Dalli, M. Urban (Eds.), Early Childhood Grows Up. International perspectives on early childhood education and development, vol. 6. Springer, Dordrecht.
Kemmis S., Wilkinson J., Edwards-Groves C., Hardy I., Grootenboer P., & Bristol L. (2014) Practising Leading. In: Changing Practices, Changing Education, 157-178. Springer, Singapore.
Kivunja, C. (2015). Leadership in Early Childhood Education Contexts: Looks, Roles, and Functions. Creative Education, 6, 1710-1717. http://dx.doi.org/10.4236/ce.2015.616172
Klages, W., Lundestad, M., & Sundar, P.R. (2019). Mentoring of newly qualified teachers in early childhood education and care centres: Individual or organizational orientation? International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 9(1), 103-118. https://doi.org/10.1108/IJMCE-02-2019-0040
Klevering, N. & McNae, R. (2018). Making sense of leadership in early childhood education: Tensions and complexities between concepts and practices. Journal of Educational Leadership, Policy & Practice 33(1), 5–17. https://doi.org/10.21307/jelpp-2018-002
Kop, R., & Hill, A. (2008). Connectivism: Learning theory of the future or vestige of the past? The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 9(3). https://doi.org/10.19173/irrodl.v9i3.523
Kristjánsson, B. (2006). The Making of the Nordic Childhood. In: J.Einarsdottir, J. T. Wagner (Eds.), Nordic Childhoods and Early Education: Philosophy, Research, Policy, and Practice in Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, 13-42. Information Age Publishing Inc., Greenwich.
Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet. Nordisk barnehageforskning, 7, https://doi.org/10.7577/nbf.541
Larsen, A. K. & Slåtten, M. V. (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 14, 18–18, https://doi.org/10.7577/nbf.1811
Liljenberg, M. & Nordholm, D. (2018) Organisational routines for school improvement: Exploring the link between ostensive and performative aspects, International Journal of Leadership in Education, 21(6), 690-704, https://doi.org/10.1080/13603124.2017.1309685
Lunneblad, J. & Garvis, S. (2019). A study of Swedish preschool directors’ perspectives on leadership and organization, Early Child Development and Care, 189(6), 938-945, https://doi.org/10.1080/03004430.2017.1354855
Løkken, I.M., & Gradovski, M. (2014). Barnehagen som lærende organisasjon: bruk av nære læringsformer som veiledning og simulatortrening i forhold til kompetanseutviklingen for assistentene. FoU i praksis, 187-193.
Mayring, P. (2000). Qualitative Content Analysis. Forum: Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(2). https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089
McDowall Clark, R. & Murray, J. (2012). Reconceptualizing leadership in the early years. Maidenhead: Open University Press.
Melasalmi, A. & Husu, J. (2019). Shared professional agency in Early Childhood Education: An in-depth study of three teams. Teaching and Teacher Education, 84, pp. 83-94, https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.05.002
Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D.G. and The PRISMA Group (2009) Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLoS Medicine, 6, https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097
Mordal, S. (2014). Ledelse i barnehage og skole. En kunnskapsoversikt. SINTEF report. Available at A26525+Ledelse+i+barnehage+og+skole.pdf (unit.no)
Munn, Z., Peters, M.D.J., Stern, C. et al. (2018). Systematic review or scoping review?
Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review
approach. BMC Med Res Methodol 18(143) https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x
Moen, K. H. (2016). Leadership for Developing Consensus of Perspectives on Children's Learning in Early Childhood Centers. Journal of Early Childhood Education Research. 5(2), 226-246.
Nicholson, J., Kuhl, K., Maniates, H., Lin, B., & Bonetti, S. (2020). A Review of the
Literature on Leadership in Early Childhood: Examining Epistemological Foundations and Considerations of Social Justice. Early Child Development and Care, 190(2), 91-122. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1455036
Nilsen, H. K. (2015). Konstruksjoner av lederskap i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 11. https://doi.org/10.7577/nbf.1205
Nisser, A. D. & Olsson, M. (2018). Förändringsproceser i förskola och skola beslyst gjenom ett implementeringsperspektiv. Utbilding og Lärande, 12(2), 77-94.
Nuttall, J., Thomas, L. & Wood, E. (2014) Travelling policy reforms reconfiguring the work of early childhood educators in Australia, Globalisation, Societies and Education, 12(3), 358-372, https://doi.org/10.1080/14767724.2014.916199
Nygård, M. (2017). The Norwegian Early Childhood Education and Care institution as a learning arena: autonomy and positioning of the pedagogic recontextualising field with the increase in state control of ECEC content, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(3), 230-240, https://doi.org/10.1080/20020317.2017.1297017
Omdal, H. (2018). Creating teacher capacity in Early Childhood Education and Care institutions implementing an authoritative adult style. Journal of Educational Change 19, pp. 103–129. https://doi.org/10.1007/s10833-017-9315-y
Peters, M.D., Godfrey, C.M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., & Soares, C.B. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. International Journal of Evidence-Based Healthcare,13(3), 141-6. https://doi.org/10.1097/xeb.0000000000000050
Puroila, A. M., Johansson, E., Estola, E., Emilson, A., Einarsdottir, J., & Broström, S. (2016). Interpreting Values in the Daily Practices of Nordic Preschools: A Cross-Cultural Analysis. IJEC 48, pp. 141-159. https://doi.org/10.1007/s13158-016-0163-3
Rodd, J. (2013). Leadership in Early Childhood. Crows Nest: Allen & Unwin.
Roth, A.-C. V. (2014). Nordic Comparative Analysis of Guidelines for Quality and Content in Early Childhood Education. Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning, 8(1), 1-35. https://doi.org/10.7577/nbf.693
Rönnerman, K., Edwards-Groves, C., & Grootenboer, P. (2015). Opening up communicative spaces for discussion ‘quality practices’ in early childhood education through middle leadership, Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3, DOI: 10.3402/nstep.v1.30098
Sheridan, S. & Williams, P. (2018). Pedagogical leadership and families in Swedish preschool. In: S. Garvis & E.E. Ødegaard, Nordic Dialogues on children and Families. New York: Routledge.
Silins, H., & Mulford, B. (2010). Re-conceptualising school principalship that improves student outcomes. Journal of Educational Leadership, Policy and Practice, 25(2), 73–93. https://search.informit.org/doi/10.3316/informit.554568418981693
Skjæveland, Y., Granrusten, P. T., Moen, K. H., & Lillemyr, O. F (2017). Ledelse og læring i barnehagen. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 101(3), 239-251. http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2017-03-05
Stamopoulos, E. (2012). Reframing early childhood leadership. Australasian Journal of Early Childhood2 37(2), 42-48. https://doi.org/10.1177/183693911203700207
Thomas, L. M. & Reinertsen A. B. (2016). Writing matters in leadership practice. Reconceptualizing Educational Research Methodology, 7(2), 85-99. https://doi.org/10.7577/rerm.1844
Tschofen, C. & Mackness, J. (2012). Connectivism and Dimensions of Individual Experience. International Review of Research. Open and Distributed Learning, 13(1), 124-143. https://doi.org/10.19173/irrodl.v13i1.1143
Trandem, A. S. (2018). Utforskende arbeidsmåter i barnehagen: Barnehagepersonalets rolle. Tidsskriftet FoU i Praksis, 12(3), 69-88.
Vannebo, B. I. & Gotvassli, K-Å. (2017). The concept of strategy in the early childhood education and care sector. European Early Childhood Education Research Journal, 25(1), 4-18 https://doi.org/10.1080/1350293X.2015.1102410
Varpanen, J. (2020). Early childhood education leadership in Finland through the lens of structure and agency. Educational Management Administration & Leadership. https://doi.org/10.1177/1741143220903727
Vie, O.E. (2012). Ledelse på norsk- i skjæringspunktet mellom faglig og profesjonell ledelse. Magma, 4, 60-67.
Whalley, M., John, K., Whitaker, P., Klavins, E., Parker, C., & Vaggers, J. (2018). Democratising Leadership in the Early Years: A Systemic Approach. Routledge.
Wiedemann, F. (2018). Kollektiv ledelse – er det ikke noget med hønsestrik? Forsking i Pædagogers Profession og Uddannelse, 2(2), https://doi.org/10.7146/fppu.v2i2.110784
Ødegård, E. (2011). Nyutdannede pedagogiske lederes mestring og appropriering av barnehagens kulturelle redskaper. En kvalitativ studie av nyutdannede førskolelæreres kompetansebygging det første året i yrket. (Doctoral thesis). University of Oslo.