[1]
Karlsson, M. 2017. ”Ser ni att det är någon som är ledsen här nu?”: Barn och vuxna hanterar moraliska problem i förskolans verksamhet. Educare. 2 (Jan. 2017), 7–30. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.1.