[1]
Rendahl, J., Risenfors, S., Korp, P., Pipping Ekström, M. and Berg, C. 2017. Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju: en metod för att främja delaktighet och reflektion. Educare. 2 (Jan. 2017), 31–55. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.2.