[1]
Lago, L. 2017. ”Var ska jag vara då?”: Om platsens betydelse för att skapa mening om fritidshem, förskoleklass och årskurs ett. Educare. 2 (Jan. 2017), 81–102. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.4.