[1]
Eriksson, A., Svensson, A.-K. and Beach, D. 2019. Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy. Educare - vetenskapliga skrifter. 3 (Aug. 2019), 87 - 112. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.6.