[1]
Thuresson, H. and Quennerstedt, A. 2020. Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. Educare. 2 (Sep. 2020), 92–116. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.5.