[1]
Ahlstrand, P. 2020. Kvalitativa aspekter av gestaltande redovisning - exemplet teater. Educare - vetenskapliga skrifter. 1 (Mar. 2020), 4 - 33. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2020.1.2.