[1]
Hellberg, L., Thulin, S. and Redfors, A. 2022. Förskollärares tal om fysik i förskolan: Från avgränsad aktivitet till vardagen som utgångspunkt. Educare - vetenskapliga skrifter. 4 (May 2022), 1–26. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2022.4.1.