[1]
Williams, P., Sheridan, S. and Mellgren, E. 2021. Likvärdighet och kvalitet: En studie om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Educare. 2 (Mar. 2021), 113–145. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.5.