[1]
Walldén, R. 2021. Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion: Förhandling om ämnesinnehåll i språkligt heterogena klassrum. Educare. 2 (Mar. 2021), 146–181. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.6.