[1]
Karlsudd, P.I. and Dahl, M. 2021. Att avlasta eller avlastas? Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter. Educare. 3 (Dec. 2021), 1–29. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2022.3.1.