[1]
Malmbjer, A.K., Olsson Jers, C. and Wärnsby, A. 2022. Vikten av ett nationellt professionsspråk för teori- och praktikutveckling i svensk högre utbildning: Exemplet forskning om respons på studenters skriftliga och muntliga framställning. Educare. 3 (Jan. 2022), 62–74. DOI:https://doi.org/10.24834/educare.2022.3.3.