(1)
Karlsson, M. ”Ser Ni Att Det är någon Som är Ledsen här nu?”: Barn Och Vuxna Hanterar Moraliska Problem I förskolans Verksamhet. educare 2017, 7-30.