(1)
Rendahl, J.; Risenfors, S.; Korp, P.; Pipping Ekström, M.; Berg, C. Forskarinitierat Rollspel Med efterföljande Fokusgruppintervju: En Metod för Att främja Delaktighet Och Reflektion. educare 2017, 31-55.