(1)
Palla, L.; Vallberg-Roth, A.-C. Didaktiska Stämmor Om Undervisande Förskollärare. educare 2020, 1-26.