(1)
Thuresson, H.; Quennerstedt, A. Barns Och Elevers Inflytande I förskolan Och Skolan: En forskningsöversikt. educare 2020, 92-116.