(1)
Dahl, C.; Smedberg Bondesson, A. Skönlitteraturens språk: Det Dubbla Perspektivets möjligheter Vid Textanalys. educare 2020, 1-22.