(1)
Hellberg, L.; Thulin, S.; Redfors, A. Förskollärares Tal Om Fysik I förskolan: Från avgränsad Aktivitet till Vardagen Som utgångspunkt. educare 2022, 1-26.