(1)
Williams, P.; Sheridan, S.; Mellgren, E. Likvärdighet Och Kvalitet: En Studie Om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda Utbildning. educare 2021, 113-145.