(1)
Walldén, R. Kommunikativa Orienteringar I Kunskapsbyggande Interaktion: Förhandling Om ämnesinnehåll I språkligt Heterogena Klassrum. educare 2021, 146-181.