(1)
Berg, B. Undervisningsbegreppets innebörd I förskolan utifrån Ett läroplansteoretiskt Perspektiv. educare 2022, 75-97.