(1)
Liljestrand, J. Undervisning I förskolan:: En Ansats utifrån förskollärares Yrkeskunnande. educare 2021, 192-212.