(1)
Karlsudd, P. I.; Dahl, M. Att Avlasta Eller Avlastas? Lärare I Fritidshems Uppfattningar Om Sin Arbetssituation Och Behovet Av lärarassistenter. educare 2021, 1-29.