(1)
Malmbjer, A. K.; Olsson Jers, C.; Wärnsby, A. Vikten Av Ett Nationellt professionsspråk för Teori- Och Praktikutveckling I Svensk högre Utbildning: Exemplet Forskning Om Respons På Studenters Skriftliga Och Muntliga framställning. educare 2022, 62-74.