Karlsson, M. (2017). ”Ser ni att det är någon som är ledsen här nu?”: Barn och vuxna hanterar moraliska problem i förskolans verksamhet. Educare, (2), 7–30. https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.1