Rendahl, J., Risenfors, S., Korp, P., Pipping Ekström, M., & Berg, C. (2017). Forskarinitierat rollspel med efterföljande fokusgruppintervju: en metod för att främja delaktighet och reflektion. Educare, (2), 31–55. https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.2