Lago, L. (2017). ”Var ska jag vara då?”: Om platsens betydelse för att skapa mening om fritidshem, förskoleklass och årskurs ett. Educare, (2), 81–102. https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.4