Palla, L., & Vallberg-Roth, A.-C. (2020). Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (2), 1-26. https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.1