Eriksson, A., Svensson, A.-K., & Beach, D. (2019). Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (3), 87 - 112. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.6