Thuresson, H., & Quennerstedt, A. (2020). Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. Educare, (2), 92–116. https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.5