Hellberg, L., Thulin, S., & Redfors, A. (2022). Förskollärares tal om fysik i förskolan: Från avgränsad aktivitet till vardagen som utgångspunkt. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (4), 1–26. https://doi.org/10.24834/educare.2022.4.1