Williams, P., Sheridan, S., & Mellgren, E. (2021). Likvärdighet och kvalitet: En studie om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Educare, (2), 113–145. https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.5