Walldén, R. (2021). Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion: Förhandling om ämnesinnehåll i språkligt heterogena klassrum. Educare, (2), 146–181. https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.6