Liljestrand, J. (2021). Undervisning i förskolan:: En ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande. Educare, (4), 192–212. https://doi.org/10.24834/educare.2021.4.7