Karlsudd, P. I., & Dahl, M. (2021). Att avlasta eller avlastas? Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter. Educare, (3), 1–29. https://doi.org/10.24834/educare.2022.3.1