Malmbjer, A. K., Olsson Jers, C., & Wärnsby, A. (2022). Vikten av ett nationellt professionsspråk för teori- och praktikutveckling i svensk högre utbildning: Exemplet forskning om respons på studenters skriftliga och muntliga framställning. Educare, (3), 62–74. https://doi.org/10.24834/educare.2022.3.3