PALLA, L.; VALLBERG-ROTH, A.-C. Didaktiska stämmor om undervisande förskollärare. Educare - vetenskapliga skrifter, n. 2, p. 1-26, 8 jan. 2020.