ERIKSSON, A.; SVENSSON, A.-K.; BEACH, D. Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy. Educare - vetenskapliga skrifter, n. 3, p. 87 - 112, 16 ago. 2019.