AHLSTRAND, P. Kvalitativa aspekter av gestaltande redovisning - exemplet teater. Educare - vetenskapliga skrifter, n. 1, p. 4 - 33, 20 mar. 2020.