WÄRNSBY, A. Letter from the Editor. Educare - vetenskapliga skrifter, n. 1, p. i - i, 20 mar. 2020.