WILLIAMS, P.; SHERIDAN, S.; MELLGREN, E. Likvärdighet och kvalitet: En studie om förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Educare, [S. l.], n. 2, p. 113–145, 2021. DOI: 10.24834/educare.2021.2.5. Disponível em: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/526. Acesso em: 30 sep. 2023.