LILJEGREN, L. A "Shocking" or a "Moving" Scene?. Educare - vetenskapliga skrifter, n. 3, p. 77-108, 4 out. 2020.