KARLSUDD, P. I.; DAHL, M. Att avlasta eller avlastas? Lärare i fritidshems uppfattningar om sin arbetssituation och behovet av lärarassistenter. Educare, [S. l.], n. 3, p. 1–29, 2021. DOI: 10.24834/educare.2022.3.1. Disponível em: https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/691. Acesso em: 29 sep. 2023.