Karlsson, Magnus. 2017. “”Ser Ni Att Det är någon Som är Ledsen här nu?”: Barn Och Vuxna Hanterar Moraliska Problem I förskolans Verksamhet”. Educare, no. 2 (January):7-30. https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.1.