Rendahl, Jenny, Signild Risenfors, Peter Korp, Marianne Pipping Ekström, and Christina Berg. 2017. “Forskarinitierat Rollspel Med efterföljande Fokusgruppintervju: En Metod för Att främja Delaktighet Och Reflektion”. Educare, no. 2 (January):31-55. https://doi.org/10.24834/educare.2017.2.2.