Palla, Linda, and Ann-Christine Vallberg-Roth. 2020. “Didaktiska Stämmor Om Undervisande Förskollärare”. Educare - Vetenskapliga Skrifter, no. 2 (January), 1-26. https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.1.