Eriksson, Anita, Ann-Katrin Svensson, and Dennis Beach. 2019. “Förskolepersonals Tal Om Ansvar I Relation till Den Förtydligade Ansvarsstrukturen I Svensk Förskolepolicy”. Educare - Vetenskapliga Skrifter, no. 3 (August), 87 - 112. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.6.